RO / EN
ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN ANGLIA ÎN ROMÂNIA
imagine1

Admitere


 


CÂND ȘI CUM VĂ ÎNSCRIEȚI LA UK UNIVERSITIES/ NCC EDUCATION LA CURSURILE ORGANIZATE ÎN BUCUREȘTI, ROMÂNIA?

admitere1

Admiterea la programele de studii universitare Nivel 3 (candidați fără Bacalaureat), la Nivel 4 (candidați cu Bacalaureat) la Licență și Masterat în limba engleză la UK UNIVERSITIES/ NCC EDUCATION se realizează pe baza Dosarului, în limita cifrei de școlarizare aprobată prin NCC Education UK și Universitățile din Anglia pentru fiecare specializare în parte.

Dosarul de înscriere cuprinde:

1. Cerere-tip de inscriere, (formular eliberat de Secretariatul U.B. din București, care poate fi descărcat și de pe site-ul www.bioterra.ro, ori procurat de la Directorii Centrelor de Informare, Promovare a Admiterii și Activităților Educaționale ale Universității Bioterra din fiecare municipiu reședință de județ;

2. Diplomă de Bacalaureat – în original/copie legalizată (sau Adeverință de absolvire a examenului de Bacalaureat pentru absolvenții promoției 2015 eliberată de către instituția de învățământ), în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată Diploma;

3. Adeverință de absolvire a cursurilor liceale, pentru candidații absolvenți de liceu care nu au promovat Bacalaureatul, eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost promovast Bacalaureatul. Această Adeverință se prezintă în Dosarul celor care au oportunitatea de înscriere la Nivelul /Level 3.

4. Diploma de licență și Suplimentul la Diplomă - copii legalizate sau Adeverința și Suplimentul/ Situația scolară a licențiatului, eliberate de către instituția de învățămât, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, mediile obținute la Examenul de Licență și media generală la Examenul de Licență, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, in cazul celor care se înscriu la Masterat Nivelul/ Level 7;

5. Suplimentul la Diploma de Bacalaureat în copie legalizată;

6. Atestatul de recunoaștere a studiilor, pentru candidații cetățeni străini sau etnici români din alte țări;

7. Certificat de competență lingvistică pentru Limba Engleză IELTS, testare la Universitatea Bioterra);

8. Copie legalizată după certificatul de naștere;

9. Copie xerox după cartea de identitate;

10. Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

11. Adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie;

12. Trei fotografii tip buletin;

13. Chitanța care să ateste plata taxei de înscriere;

14. Dosar plic.

admitere2

Taxa de înscriere pentru cei care nu au promovat Bacalaureatul: 200 Euro

Taxa de studii la Nivelul 3/Level 3: 480 Euro

Taxa de înscriere la Nivelul 4/ Level 4: 200 Euro

Taxa de studii: 2000 Euro candidiați din spațiul U.E.
                          2700 Euro candidați din spațiul extracomunitar

 

La adresa www.ukeducation.ro se regăsesc precizări cu privire la facilitățile bancare oferite în România pentru credite de studii, special promovate pentru programele de învățare în limba engleză, NCC Education în România.
 

admitere3
 

Înscrierile în Sesiunea Septembrie 2015, se efectuează direct la sediul Universității Bioterra din București, sau on-line la adresa www.bioterra.ro.


Atenție !!!
 
 • Pentru toți studenții care au absolvit liceul și nu au promovat examenul de bacalaureat indiferent de sesiune NCC Education prin facultăți de prestigiu din Anglia oferă soluția “englezească” de rezolvare operativă a bacalaureatului prin funcționarea Universități Bioterra din București a nivelului de educație “Level 3” prin care absolvenții de liceu pot face cursuri cu 5 module de învățământ.
 • Avand in vedere numarul extrem de mare de elevi care nu au promovat  examenul de bacalaureat  si in contextul  in care o mare parte nu au un loc de munca asigurat, Universitatea Bioterra  in colaborare cu NCC Education (Anglia) organizeaza incepand din acest an cursuri de calificare  de nivel ”Level 3“, in domeniul Business si IT.

  Aceste cursuri presupun promovarea  a  5 module din domeniul Business si IT, precum si un curs intensiv de limba engleza, gratuit, pentru  cei care nu au calificativul minim de B2. Durata cursurilor este de cca. 80 de zile, in mai multe cicluri pe an, primind dupa absolvirea acestora o diploma de calificare, care le poate permite sa lucreze in domeniile respective de specializare.

  In acelasi timp, diploma de calificare obtinuta  le permite absolventilor sa urmeze cursurile universitare, in acelasi domeniu la Universitati din Anglia sau la Universitatea Bioterra din Bucuresti, adica se pot inscrie direct la nivelul Level 4 (anul I de facultate).

  Pe parcursul studiilor Universitare studentii de la  o anumita specializare pot promova unul sau mai multe module de la celelalte specializari din domeniile conexe, largindu-se in felul acesta sfera de calificare si respectiv sansa de a gasi un loc de munca. Reamintim faptul ca in timpul facultatii  studentii obtin dupa fiecare an de studiu o diploma de calificare, care le permite sa se angajeze in productie potrivit modulelor absolvite pana la acea data.

  Precizam faptul ca dupa anul I studentii se pot transfera la alte specializari din domeniile Business si IT cu conditia sustinerii examenelor de diferenta aferente.
  Pentru toate nivelele de calificare se elibereaza diplome, inclusiv diploma de licenta dupa Level 6, de catre Universitatile din Anglia care patroneaza si controleaza aceste studii universitare in cadrul Universitatii Bioterra din Bucuresti.


  Conditii de admitere :

  • Pentru admiterea la Level 3 este necesar certificatul de limba engleza B2 (IELTS) sau un test de limba engleza gratuit in cadrul Universitatii Bioterra din Bucuresti.
  • La inscrierea pentru Level 3 se plateste o taxa de inscriere de 200 euro si taxa de scolarizare de 480, euro care se poate plati in doua rate si anume: 250 euro la inscriere si diferenta pana la terminarea  cursului.
  • Pentru candidatii care platesc taxa integral se acorda o reducere de   10 %. Inscrieriile se fac zilnic de luni pana sambata la sediul  Universitatii Bioterra din strada Garlei, nr.81, corp B, parter, intre orele 9-17.

  Relatii la telefoanele : 0753/585.864

 • Inclusiv cursuri intensive de limba engleză pentru perfecționare, cursul fiind opțional și gratuit.
 • După absolvire au dreptul să se înscrie la facultăți din Anglia sau din cadrul Universității Bioterra din București pentru domeniile în care s-au făcut cursurile de echivalare în România.
 • Durata cursurilor este de 60-70 de zile după care se poate face înscrierea fie la Facultăți de Business sau IT:
 • Cu durata de 3 ani:
  • Level 4 - Anul 1
  • Level 5 - Anul 2
  • Level 6 – Anul 3 (representing the last year)
  • Level 7 – Master
Programul este flexibil, se execută în mai multe serii încât sa permită participarea în funcție de regimul de muncă sau programul aferent studenților.

Contact: Universitatea Bioterra din București
 
 • Adresa: Strada Gârlei, nr.81, sector 1, București
 • Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați între orele 9:00—16:00 la următoarele numere de telefon: +40 21/2693447,
  +40 760661860, +40 743182724 (Universitatea Bioterra București) și +44 1614386218 (NCC Education).
 • Adresă de email:  info@bioterra.ro 
 • website: www.bioterra.ro
 
Numarul de locuri este limitat !